Učebny
Novinky, změny, úpravy i obecné informace o učebnách FIT

Učebny

Seznam učeben

Počítačové učebny

Počítačové učebny jsou vybaveny počítači pro vyučujícího a posluchače, dále projektorem (nativní rozlišení 1920x1080) možností připojit vlastní notebook (pouze VGA). Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT).

Kapacita počítačových učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny níže.

Počítačové učebny
Místnost Poznámka
T9:303 Windows/Linux, Intel IvyBridge
T9:348 Windows/Linux, Intel SandyBridge
T9:349 Windows/Linux, Intel Haswell
T9:350 Windows/Linux, Intel SandyBridge, nVidia CUDA
T9:351 Windows/Linux, Intel IvyBridge, nVidia CUDA
TK:PU Linux, Intel IvyBridge

Seminární učebny

Seminární učebny jsou vybaveny projektorem, počítačem pro vyučující, možností připojit vlastní notebook - VGA signál. Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT). Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny v tabulce níže.

Kapacita seminárnách učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Seminární učebny
Místnost Poznámka
T9:301 audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule
T9:302 audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule
T9:343 učitelské PC Linux
T9:346 audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule
T9:347 audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule
TH:A-942 učitelské PC Linux, pylonové tabule
TH:A-1242 učitelské PC Linux, pylonové tabule
TH:A-1247 učitelské PC Linux, pylonové tabule
TH:A-1342 učitelské PC Linux, pylonové tabule
TH:A-1442 učitelské PC Linux, pylonové tabule

Specializované laboratoře

Specializované laboratoře jsou vybaveny počítači pro vyučujícího a posluchače, dále projektorem (nativní rozlišení 1920x1080) možností připojit vlastní notebook (pouze VGA). Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT).

Kapacita počítačových učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny níže.

Specializované laboratoře
Místnost Název Poznámka
T9:344 Síťová laboratoř Používání OS s oprávněními superuživatele, zařízení Cisco, Inc. nejen pro výuku kurzů CCNA, IPv6 laboratoř
T9:345 Bourací učebna Používání OS s oprávněními superuživatele
TH:A-1142 Apple učebna Mac OSX, HDMI připojení notebooku