Učebny
Novinky, změny, úpravy i obecné informace o učebnách FIT

Učebny

Active Directory

Informace o provozovaném Active Directory a jeho omezeních.

Účet v Active Directory

Přihlašování do všech MS Windows učeben je založeno na autentizaci a autorizaci vůči fakultnímu Active Directory (AD).

Účet v AD má každý, kdo má nějaký vztah k ČVUT FIT:

 • Zaměstnanec
 • Učitel
 • Doktorand
 • Student

Přihlašovací heslo

Přihlašování do MS Windows učeben je založeno na ČVUT uživatelském jménu a heslu do domény AD.

Heslo do domény AD se nastavuje pouze s pomocí WWW stránky a platnost hesla je jeden rok !

Uživatelský prostor

Uživatelský prostor pro doménu AD je sdílen s uživatelským prostorem pro Linux učebny a přibližně pojme 1 GB dat a dá se logicky rozdělit na několik částí:

!!! Veškerá data v uživatelském prostoru nejsou garantována a zálohována ! Pokud dojde k jakékoliv ztrátě či poškození dat, tak není žádná garance obnovy dat !!!

!!! Proto je poviností každého uživatele si svá vlastní data pravidelně zálohovat a každý uzivatel je plně odpovědný za svá data !!!

Cestovní profil v doméně AD

Každý uživatel se do domény AD přihlašuje s pomocí svého cestovního profilu. Velikost cestovního profilu je omezena na 200 MB !

Jakmile je překročena velikost cestovního profilu, tak MS Windows zobrazí varování o překročení stanoveného limitu cestovního profilu. Pokud nedojde k uvolnění místa v cestovním profilu, tak se po odhlášení uživatele data z cestovního profilu nesynchronizují s centrálním uložištěm a uživatel tak ztratí veškeré změny v cestovním profilu, které se budou lišit od poslední synchronizace s centrálním uložištěm !

Následující složky cestovního profilu se přesměrovávají do domovského adresáře:

 • Cestovní data aplikaci (AppData)
 • Dokumenty (Documents)
 • Hudba (Music)
 • Obrázky (Pictures)
 • Stažené soubory (Downloads)
 • Videa (Videos)

Uživatelská pracovní plocha je součástí cestovního profilu a nepřesměrovává se do domovského adresáře. Proto se velmi nedoporučuje ukládat data přímo na pracovní plochu - čím více je uloženo dat na pracovní ploše, tím pak pomaleji trvá vlastní přihlášení do domény AD !

Domovský adresář v doméně AD

 • Domovský adresář slouží k centrálnímu ukládání uživatelských dat
 • Jeho velikost je stanovena zhruba na 1 GB
 • V okamžiku překročení diskové kvóty není dovoleno další ukládání dat !
 • Domovský adresář v doméně AD je sdílen s domovským adresářem v Linux učebně, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na adresářovou strukturou v domovské složce ! Kdy smazáním různých adresářů a souborů v jednom systému (Linux, MS Windows) může dojít k velkému ovlivnění funkčnosti v druhém systému (Linux, MS Windows) !

Výchozí adresářová struktura domovského adreáře v doméně AD

Následující adresářová struktura se automaticky vytvoří během prvních třech přihlášení, kdy se uživatel nově přihlásí do domény AD aniž by spouštěl jakékoliv programy a cokoliv nastavoval:

.
├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] AppData
│   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Roaming
│     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Identities
│     │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
│     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Media Center Programs
│     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Microsoft
│     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Internet Explorer
│     │   │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Quick Launch
│     │   │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │   │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Server Manager.lnk
│     │   │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Shows Desktop.lnk
│     │   │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] User Pinned
│     │   │     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] ImplicitAppShortcuts
│     │   │     │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] TaskBar
│     │   │     │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │   │     │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Internet Explorer.lnk
│     │   │     │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Windows Explorer.lnk
│     │   │     │     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Windows Media Player.lnk
│     │   │     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Window Switcher.lnk
│     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Network
│     │   │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Connections
│     │   │     └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Pbk
│     │   │       └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] _hiddenPbk
│     │   │         └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] rasphone.pbk
│     │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Windows
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Cookies
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] container.dat
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] IECompatCache
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] container.dat
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] iecompatuaCache
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] container.dat
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Libraries
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Documents.library-ms
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Music.library-ms
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Pictures.library-ms
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Videos.library-ms
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Network Shortcuts
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Printer Shortcuts
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Recent
│     │     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] AutomaticDestinations
│     │     │   │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] 1b4dd67f29cb1962.automaticDestinations-ms
│     │     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] CustomDestinations
│     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] 1b4dd67f29cb1962.customDestinations-ms
│     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] 5afe4de1b92fc382.customDestinations-ms
│     │     │   │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] 7e4dca80246863e3.customDestinations-ms
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] SendTo
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Desktop (create shortcut).DeskLink
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Dokumenty.mydocs
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Fax Recipient.lnk
│     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Mail Recipient.MAPIMail
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Start Menu
│     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Programs
│     │     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Accessories
│     │     │     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Accessibility
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Desktop.ini
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Ease of Access.lnk
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Magnify.lnk
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Narrator.lnk
│     │     │     │   │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] On-Screen Keyboard.lnk
│     │     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Command Prompt.lnk
│     │     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Notepad.lnk
│     │     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Run.lnk
│     │     │     │   ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] System Tools
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] computer.lnk
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Control Panel.lnk
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │     │   │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Internet Explorer (No Add-ons).lnk
│     │     │     │   │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Private Character Editor.lnk
│     │     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Windows Explorer.lnk
│     │     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Administrative Tools
│     │     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     │     ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Internet Explorer.lnk
│     │     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Maintenance
│     │     │     │   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Desktop.ini
│     │     │     │   └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Help.lnk
│     │     │     └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Startup
│     │     │       └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│     │     ├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Templates
│     │     └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Themes
│     │       └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] TranscodedWallpaper.jpg
│     └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
│       └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Documents
│   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
│     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Downloads
│   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
│     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Music
│   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
│     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
├── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Pictures
│   ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
│   └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
│     └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
└── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] Videos
  ├── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini
  └── [drwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] $RECYCLE.BIN
    └── [-rwxrwx--- USERNAME "Domain Users"  ] desktop.ini

47 directories, 62 files

Domovský adresář v Linux učebně

 • Domovský adresář slouží k centrálnímu ukládání uživatelských dat
 • Jeho velikost je stanovena zhruba na 1 GB
 • V okamžiku překročení diskové kvóty není dovoleno další ukládání dat !
 • Domovský adresář v Linux učebně je sdílen s domovským adresářem v doméně AD, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na adresářovou strukturou v domovské složce ! Kdy smazáním různých adresářů a souborů v jednom systému (Linux, MS Windows) může dojít k velkému ovlivnění funkčnosti v druhém systému (Linux, MS Windows) !