Učebny
Novinky, změny, úpravy i obecné informace o učebnách FIT

Učebny

Oddělení ICT provozuje pro fakultu seminární učebny, počítačové učebny a některé specializované laboratoře. Jejich seznam a stručnný popis naleznete na Seznam učeben. Obecné informace (např. platné předpisy) a informace týkajcí se seminárních a počítačových učebnách jsou uvedeny v této dokumentaci. Specializované laboratoře a jejich možnosti jsou podrobněji popsány ve své vlastní dokumentaci.

Provozní řád

Provoz učeben se řídí Provozním řádem v platném znění, který je vyvěšen v učebnách. K dispozici je i v elektronické podobě ke stažení.

Přihlášení v učebnách

MS Windows

Do MS Windows ve všech počítačových učebenách se přihlašuje přiděleným uživatelským jménem ČVUT a Heslem Samba. To je určeno pouze pro přihlášení do MS Windows. Heslo Samba se nastavuje pouze přes Identity mangement.

Na stránce Active Directory naleznete další informace o možnostech a omezeních této technologie v počítačových učebnách.

Gentoo GNU/Linux

Pro přihlášení do Gentoo GNU/Linux v počítačových i seminárních učebnách se používá přidělené uživatelské jméno ČVUT a Heslo ČVUT. Informace o Hesle ČVUT a možnostech jak jej nastavit či resetovat naleznete na Intranetu ČVUT.

Data v učebnách

Každý uživatel má zřízeno úložiště - domovský adresář. Data uložená na tomto úložišti nejsou zálohována. Je na zodpovědnosti uživatele uchovávat si zálohu těchto dat.

Úložiště uživatele se odstraňuje se zánikem posledního vztahu uživatele k fakultě (např. bude odstraněno při ukončení Bc. studia, byť je uživatel již přijat do navazujícího studia).

Úložiště uživatele může být odstraněno v případě, že je překročena stanovená disková kvóta.

Obrazy operačních systémů

Informace o jednotlivých instalacích operačních systémů naleznete v jejich dokumentaci: