Bourací učebny
Návod pro uživatele bouracích učeben.

Učebny

Konfigurace sítě

Učebna 344

IPv4

Přiřazení IPv4 adres z DHCP je prováděno učebnovým serverem na základě MAC. Pro automatické nastavení webového proxy serveru je možné použít protokol WPAD.

umístění počítače konec IPv4 adresy
učitelský 100

studentské

počítače

(v pořadí dle

registru MAC)

101

102

...

124

IPv4 maska 255.255.255.0
  IPv4 adresa UDP port TCP port doménové jméno
Brána ...1      
DNS (r) ...12 53 53  
NTP ...12 123   ntpsn
WWW proxy 10.0.1.13   3128 proxy
  mód spanning tree
Porty switche trunk zapnutý/VLAN451

VLAN

V rámci síťové učebny jsou pro volné použití k dispozici tagované L2 VLANs.

číslo
481
482
483

Pro případné propojení s bourací učebnou jsou k dispozici mezi těmito dvěma učebnami sdílené tagované L2 VLANs.

číslo
487
488
489

IPv6

Lokálně bez omezení, ven nepovoleno.

Učebna 345

IPv4

Přiřazení IPv4 adres z DHCP je prováděno učebnovým serverem na základě MAC. Pro automatické nastavení webového proxy serveru je možné použít protokol WPAD.

umístění počítače konec IPv4 adresy
učitelský 90

studentské

počítače

(v pořadí dle

registru MAC)

100

105

...

215

IPv4 maska 255.255.255.0
  IPv4 adresa UDP port TCP port doménové jméno
Brána ...1      
DNS (r) ...12 53 53  
NTP ...12 123   ntpsb
WWW proxy 10.0.1.13   3128 proxy
  mód spanning tree
Porty switche trunk vypnutý/VLAN453

VLAN

V rámci bourací učebny jsou pro volné použití k dispozici tagované L2 VLANs.

číslo
484
485
486

Pro případné propojení se síťovou učebnou jsou k dispozici mezi těmito dvěma učebnami sdílené tagované L2 VLANs.

číslo
487
488
489

IPv6

Lokálně bez omezení, ven nepovoleno.

Učitelská síť

IPv4

Přiřazení IPv4 adres z DHCP je prováděno učebnovým serverem na základě MAC. Pro automatické nastavení webového proxy serveru je možné použít protokol WPAD. Záložní učebnová PC jsou aktuálně rozebrána.

registrované počítače konec IPv4 adresy
 

51

52

IPv4 maska 255.255.255.0
  IPv4 adresa UDP port TCP port doménové jméno
Brána ...1      
DNS (r) ...12 53 53  
NTP ...12 123   ntpsa
WWW proxy 10.0.1.13   3128 proxy
  mód spanning tree
Porty switche trunk vypnutý/VLAN480

VLAN

V rámci této sítě tagovaný provoz není k dispozici.

IPv6

Lokálně bez omezení, ven nepovoleno.