Bourací učebny
Návod pro uživatele bouracích učeben.

Učebny

K čemu jsou dobré laboratoře pro výuku administrace

Standardní počítačové učebny používají předinstalované operační systémy.

Specializované učebny pro výuku administrace systémů a sítí umožňují:

Pro obsluhu takových učeben a vytváření images operačních systémů vznikla aplikace, jejíž popis a návod k použití je rozlišen podle role, v níž v učebně pracujete.

Uživatelské role

Uživatelské možnosti [1]

Možnosti autorů images [1]

Konfigurace sítě

[1](1, 2) Předpokladem všech operací popisovaných v podrobných návodech je mít zapnuté učebnové PC a mít jej správně připojené ke správně nakonfigurovanému Ethernetu.

Typický průběh cvičení

Před cvičením (blokem cvičení) si učitel zapne učitelský počítač v učebně. Zvolí "Volba image", z menu poté vybere image předepsanou pro dané cvičení a nastaví jí vhodnou platnost. V tu dobu zapnuté a na instalaci čekající počítače se samy nainstalují a případně vypnou. Učebna je připravená na příchod studentů, kteří po zapnutí PC jen zvolí "Boot z lokálního disku".

Pokud už v učebně studenti jsou, stačí aby počítač restartovali a počítač implicitně přejde do stavu čekání na nahrání image.

Pokud do 30 minut od zahájení čekání učitel nezvolí image, počítač se vypne. V opačném případě se OS stáhne ze serveru a nahraje na lokální disk.

Alternativní průběh cvičení (testy, zkoušky)

Před cvičením (testem) učitel zapne počítače v učebně, z jednoho z nich zvolí "Volba image", z menu poté vybere image předepsanou pro dané cvičení, jíž nastaví krátkou platnost, typicky na jednu minutu. Zapnuté počítače se samy nainstalují a vypnou. Učebna je připravená na příchod studentů, kteří po zapnutí PC zvolí "Boot z lokálního disku". Pokud by omylem zvolili instalaci, nepřepíše se jim nainstalovaný OS, protože volba image již v té době nebude platná.

Jak řešit poruchy a problémy

  • Před použitím učebny je vhodné se seznámit s tímto návodem.

On-line nápověda v boot-menu

V boot menu funguje klávesa F1, kde je mimo jiné

  • kontakt na helpdesk,
  • odkaz (URL) na tuto dokumentaci.

Problémy s výpočetní technikou

  • Problém s image: autor image, obvykle některý vyučující daného předmětu.
  • Problém s HW nebo s bootovacím menu: helpdesk@fit.cvut.cz

Obecné problémy

  • Požár v učebně: viz požární řád.
  • Průnik vody do učebny: recepce NB.
  • Okna nejdou otevřít: recepce NB.