Apple učebna
Informace o provozu Apple učebny (A-1142)

Učebny

Přihlášení a práce v Apple učebně

Zapnutí počítače

Počítač Mac mini v Apple učebně se může nacházet v několika stavech:

Uspaný počítač vzbudíte zmáčknutím libovolného tlačítka na klávesnici, tlačítka myši nebo krátkým stisknutím power tlačítka na zadní straně počítače.

Vypnutý počítač zapnete stisknutím power tlačítka na jeho zadní straně.

Mac mini ports

Mac mini ports

Výběr operačního systému

Po zapnutí počítače se objeví menu umožňující vybrat operační systém. Pokud uživatel nic neudělá, automaticky je po 20 vteřinách zvolen systém OS X.

rEFInd

rEFInd

Přihlášení

V operačních systémech OS X a Gentoo Linux použijte pro přihlášení heslo ČVUT.

V operačním systému Windows 7 použijte pro přihlášení heslo do FIT Active Directory domény.

OS X

Okamžitě po startu systému se na přihlašovací obrazovce může objevit varování "Network accounts are unavailable". Toto varování ignorujte. Po několika vteřinách samo zmizí. Pokud se toto varování objeví během psaní uživatelské jména nebo hesla, zadání dalšího znaku smaže dosud napsané znaky. Jde o známý problém.

Při prvním přihlášení uživatele v Apple učebně jsou spuštěny skripty upravující uživatelské prostředí. Může trvat několik vteřin, než se objeví zástupci aplikací v liště s aplikacemi (Dock).

Odhlášení a vypnutí

Gentoo Linux

Krátké stisknutí power tlačítka vypne počítač.

Kombinace kláves Control ^ + Option ⌥ + Delete ⌫ restartuje počítač.

OS X

Pro odhlášení či vypnutí počítače použijte Apple menu v systému.

Apple menu

Apple menu

V případě vážného problému, kdy počítač nelze vypnout prostřednictvím systému, podržte dlouze power tlačítko na jeho zadní straně.

Pokud se někdo před vámi zapomněl odhlásit a systém vyžaduje jeho heslo, můžete:

OS X má nastavenu následující politiku:

Přístup do učebny

Přístup do učebny je v současné době možný pouze s dozorem.

Po dohodě s vyučujícími, můžete učebnu navštívit v době jejich výuky.

Nevyhovuje-li vám ani jedna z možností, kontaktuje nás.

Hlášení problémů

Veškeré problémy hlaste na emailovou adresu helpdesk@fit.cvut.cz. Tuto adresu můžete rovněž využít k zaslání podnětů, co bychom v Apple učebně mohli zlepšit. V předmětu zprávy uveďte slova "Apple učebna", za která přidejte další text.

Instalace software

Instalaci software pro operační systém OS X provádí na rozdíl od ostatních učeben administrátor Apple učebny.

Požadavky zasílejte na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.