Webové servery
Informace o webových serverech user.fit.cvut.cz a webdev.fit.cvut.cz, které umožňují publikovat uživatelský obsah v síti internet.

Služby počítačové sítě

Server webdev.fit.cvut.cz

Warning

Server webdev.fit.cvut.cz je určen zejména pro výuku webových technologií. Trvalý provoz serveru není garantován, může docházet ke změnám a úpravám prostředí dle potřeb vyučovaných předmětů.

Publikaci lze provést přímým pomocí SFTP (SSH) přímo na server webdev.fit.cvut.cz. Každému uživateli je pro jeho obsah zřízen adresář /var/www/webdev/USERNAME. Nastavení práv a ACL na tomto adresáři v žádném případě neměňte!

Obsah je ukládán lokálně. V případě nedostatku diskového prostoru mohou být některá data (typicky nepoužívaná delší dobu ~ 3 měsíce) bez předchozího upozornění smazána.

Nastavení serveru

  • Apache httpd 2.4.x
  • PHP 5.5.x
  • PHP je spouštěno pomocí FCGI
  • Shibboleth SSO

.htaccess

V souborech .htaccess je možné používat direktivy spadající do násleujících skupin: Limit FileInfo AuthConfig Indexes Options=Indexes