Webové servery
Informace o webových serverech user.fit.cvut.cz a webdev.fit.cvut.cz, které umožňují publikovat uživatelský obsah v síti internet.

Služby počítačové sítě

MySQL databáze

Server webdev.fit.cvut.cz umožnuje každému uživateli zřídit MySQL databázi. Databázový server přijímá spojení

  • lokálně, AF_UNIX: /var/run/mysqld/mysqld.sock,
  • vzdáleně, AF_INET: webdev.fit.cvut.cz, TCP port 3306.

Pro vytvoření databázového uživatele, databáze a případně změnu hesla slouží aplikace Správa databází.

Kvóta

Velikost vaší MySQL databáze je omezena na 20MB (data + index). Pokud se vám nedaří provést CREATE, INSERT nebo UPDATE, zkontrolujte si v http://webdev.fit.cvut.cz/db, zda jste nepřekročili povolenou kvótu. Abyste mohli zjednat nápravu stále jste oprávněni nad vaší databází provádět ostatní SQL příkazy (tedy hlavně SELECT, DROP a DELETE).

Kontrola probíhá off-line několikrát denně. Pokud by vaše databáze překročila 40MB, bude automaticky odstraněna.

phpMyAdmin

Pro správu databáze lze použít webovou aplikaci phpMyAdmin na adrese http://webdev.fit.cvut.cz/phpmyadmin.

Přístup z PHP

Databáze je provozována na serveru webdev.fit.cvut.cz. Z tohoto serveru je možné pro připojení použít UNIXový socket, jak ukazuje následující příklad. Takové připojení je možné pouze z aplikací na serveru webdev.fit.cvut.cz!

// pripojeni pomoci rozsireni mysql
$db = mysql_connect(':/var/run/mysqld/mysqld.sock', 'your_login', 'your_password');

// pripojeni pomoci rozsireni mysqli
$db = mysqli_connect(NULL, 'your_login', 'your_password', NULL, NULL, '/var/run/mysqld/mysqld.sock');