Webové servery
Informace o webových serverech user.fit.cvut.cz a webdev.fit.cvut.cz, které umožňují publikovat uživatelský obsah v síti internet.

Služby počítačové sítě

Webové servery users.fit.cvut.cz a webdev.fit.cvut.cz umožňují uživatelům publikaci obsahu v síti internet. Server users.fit.cvut.cz je určen pro zaměstnance a studenty doktorského studijního programu. Server webdev.fit.cvut.cz je určen primárně pro výuku předmětů týkajících se webových techologií.

Služba je přístupná na URL:

  • zaměstnanec: http://users.fit.cvut.cz/~USERNAME
  • student i zaměstnanec: http://webdev.fit.cvut.cz/~USERNAME

USERNAME je uživatelské jméno podle SSU ČVUT.

Informace o možnostech jednotlivých serverů a publikace obsahu na nich najdete v dalších dokumentech.